Workshop accommodatie/baan vervanging

01-11-2019

Workshop Accommodatie/baan vervanging 18 november 2019

 

TOEKOMST BESTENDIG TENNISPARK, HOE NU VERDER?

Wij, het bestuur, willen jullie graag een update geven over ons toekomstbestendige tennispark en tevens vragen we jullie hulp.

In 2016 hebben wij een beleidsplan opgesteld welke in de ALV van 2017 door de leden is vastgesteld. Hierin hebben we plannen vastgelegd over een open recreatieve en competitieve tennisvereniging op een toekomstbestendig complex. Inmiddels hebben we een groot aantal plannen gerealiseerd en zijn wij erg druk geweest om uitvoering te geven aan het onderdeel “toekomstbestendig tennispark”.

De huidige tennisbanen voldoen binnen een paar jaar niet meer aan de eisen die de KNLTB stelt. Daarom moeten we de huidige kunstgrasbanen gaan vervangen. We zouden deze banen graag vervangen door smashcourt banen, omdat competitieve spelers en de KNLTB hier de voorkeur aan geven. Ook willen we graag de bestaande verlichting vervangen door LED verlichting.

Tijdens deze financiële doorrekening is gebleken dat de vereniging beperkt tot geen eigen financiële middelen heeft om deze plannen te realiseren. Daarom hebben we contact opgenomen met de Gemeente Hoogeveen en de lokale politieke partijen om te onderzoeken in hoeverre zij ons kunnen helpen met mogelijke subsidiemogelijkheden.

De afgelopen jaren hebben we heel veelvuldig contact en gesprekken gehad met de Gemeente Hoogeveen, de wethouder Sport en de lokale politiek over de noodzaak tot baanvervanging en de financiële positie van de vereniging. Dit heeft geleid tot het delen van vele financiële exploitatieberekeningen om aan te tonen dat de vereniging een financiële uitdaging heeft. Alle gesprekken hebben in november 2018 geleid tot het indienen en aannemen van een motie door alle politieke partijen. Deze motie hield onder andere in dat de wethouder is verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om TC De Weide financieel te helpen.

Het college is, samen met ons, met deze motie aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een notitie met een 5-tal financiële mogelijkheden. Dit voorstel is in 2019 aan de gemeenteraad verstrekt. In de notitie aan de gemeenteraad zijn twee financiële kanttekeningen (risico’s) geplaatst, namelijk de mogelijke precedentwerking en de gewijzigde btw-regeling. 

Tijdens de meest recente begrotingsbesprekingen in oktober van de Gemeente Hoogeveen hebben VVD en D’66 wederom een motie ingediend over de financiële ondersteuning voor de baanvervanging van TC De Weide. In deze motie zijn 2 financiële mogelijkheden opgenomen ter overname in de begroting 2020-2022. Door de mogelijke precedentwerking is deze motie echter door de gemeenteraad afgewezen en hierdoor is het gehele verzoek voor subsidie door de Gemeente Hoogeveen als niet haalbaar te beschouwen.

Gezien de teleurstellende ontwikkelingen vanuit de Gemeente Hoogeveen zouden wij alle leden willen vragen om op 18 november 2019 vanaf 19.30 naar het clubhuis te komen voor een workshop accommodatie/baanvervanging. Tijdens deze workshop wil het bestuur een toelichting geven op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op dit gebied. En tevens willen wij de leden verzoeken om met ons mee te denken naar een oplossing zodat wij toch een toekomstbestendig tennispark kunnen realiseren.

 

Workshop accommodatie/baan vervanging

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren