NIEUW LIDMAATSCHAPSVORM 'ALLES-IN-1'

03-09-2019

 

Beste ouders van onze tennissende jeugdleden,

 

Zoals vóór de zomervakantie aangekondigd gaat er wat veranderen rondom het lidmaatschap van onze jeugdleden t/m 18 jaar. Belangrijkste reden hiervoor is om meer betrokkenheid te creëren bij de jeugd voor de mooie tennissport en aansluitend bij de missie van onze tennisclub: 

 

TC de Weide is een open tennisvereniging, waar tennis op recreatief en competitief niveau wordt gespeeld, op een toekomstbestendig complex.

 

Daarnaast wijzigt de tennisschool, maar niet de trainer. Onze trainer, Raymond  Meijer, gaat met ingang van het winterseizoen per 1 oktober onder eigen naam 'Tennisschool Meijer' de trainingen bij ons verzorgen. Het aantal trainingen per jaar zal met deze wijziging ook veranderen van totaal 34 weken training naar ± 38 weken training per jaar. Goed nieuws, want dit kunnen we doen voor hetzelfde geld als nu apart voor alle onderdelen betaald werd.

Verder is de kern van deze nieuwe lidmaatschapsvorm 'alles-in-1', dat uw zoon/dochter naast lid van de tennisclub, ook tennislessen volgt (naar keuze 1 of 2 keer per week), meedoet met de voor- en najaarscompetitie en deelneemt aan de activiteiten die georganiseerd worden door de tennisclub zoals clubkampioenschappen en jeugdtoernooien. Hierbij vragen we dus niet bij ieder onderdeel apart of uw zoon/dochter wil meedoen, maar gaan we standaard uit van deelname. 

Ook de splitsing tussen betaling van contributie aan de tennisclub en tennislessen aan de tennisschool gaat verdwijnen. U ontvangt per begin van ieder kwartaal een factuur waarin alle losse onderdelen waar nu apart voor betaald moest worden in verrekend zijn. Veel gemakkelijker voor u als ouder.

 

De tarieven zijn als volgt:

Voor jeugdleden aspirant (t/m 12 jaar - geboren na 31-12-2005) is het tarief bij 1x tennisles per week € 25,- per maand

Voor jeugdleden aspirant (t/m 12 jaar - geboren na 31-12-2005) is het tarief bij 2x tennisles per week € 30,- per maand

Voor jeugdleden Junior (13 t/m 18 jaar - geboren tussen 01-01-2000 & 31-12-2005) is het tarief bij 1x tennisles per week € 35,- per maand

Voor jeugdleden Junior (13 t/m 18 jaar - geboren tussen 01-01-2000 & 31-12-2005) is het tarief bij 2x tennisles per week € 40,- per maand

(Betaling per  automatische incasso per begin van ieder kwartaal)

 

Dit tarief is inclusief contributie (onbeperkt de mogelijkheid het hele jaar door tennissen en padellen op ons tennispark), deelname aan voor- en najaarscompetitie, deelname aan diverse activiteiten zoals clubkampioenschappen en toernooien georganiseerd door TC de Weide.

 

We hopen dat u net zo enthousiast bent over deze nieuwe abonnementsvorm als wij dat zijn met minder administratieve last voor u als ouder en meer tennis voor uw kind.

 

 

AANDACHTSPUNTEN:

A) De reeds betaalde contributie voor kalenderjaar 2019 wordt naar rato in mindering gebracht met het alles-in-1 bedrag van het laatste kwartaal.

B) Mocht u toch alleen contributie willen betalen (en uw kind neemt niet deel aan competitie, tennisles etc.), dan moet u dit aangeven. Zonder bericht gaan we er vanuit dat het abonnement m.i.v. 1 oktober overgaat naar het nieuwe alles-in-1 abonnement en wordt uw zoon/dochter ingedeeld voor de tennislessen voor het winterseizoen, startend na 1 oktober en doet mee met de competitie vanaf voorjaar 2020. 

C)  Opzeggen van het lidmaatschap is in principe per half jaar mogelijk (na aftrek van de jaarlijkse bijdrage aan de KNLTB van € 17,13). Ook een eventuele wijziging in aantal lessen per week, of (tijdelijk) stopzetten van tennislessen kan per halfjaar. Dit in verband met de groepsindelingen die per halfjaar kunnen wijzigen,

 

Heeft u vragen, kunt u terecht bij de jeugdcommissie of onze trainer Raymond Meijer.

 

We hopen op leuke, spannende en ontspannende tennisseizoenen met veel jeugdtennis op de baan en veel betrokken ouders op onze mooie tennisclub!

 

 

Met vriendelijke groet,

jeugdcommissie TC de Weide

 

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren