Herinnering enquête T.C. de Weide

23-01-2021

Vul het ledentevredenheidsonderzoek in en wie weet win je 1 van de kokers tennisballen. Mocht je aangegeven hebben dat je vrijwiilligerswerk wilt doen dan heb je je gegevens achtergelaten. Anderen kunnen dan nog even een mail sturen naar webmaster@tcdeweide.nl

 

Beste leden,

Wij nodigen u hierbij graag uit om deel te nemen aan ons ledentevredenheidsonderzoek. De vragenlijst is intern gericht en bedoeld om de tevredenheid onder de leden van onze tennisvereniging te peilen op een aantal punten. Met de uitkomsten hiervan kunnen wij de wensen en behoeften van onze leden nog beter vertalen in het beleid van onze vereniging. Kortom wij zijn enorm geïnteresseerd in, waar u wel, of niet tevreden over bent zodat wij het juiste beleid kunnen voeren. In het belang van de vereniging stellen wij het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen kost maximaal 10 minuten van uw tijd. Het zijn over het algemeen meerkeuzevragen, over verschillende onderwerpen. Weet u op een vraag geen antwoord of is het onderwerp u onbekend dan geeft u aan ‘niet van toepassing’. Verdere uitleg treft u aan op de vragenlijst zelf. De vragenlijst is te bereiken via deze link:
ledentevredenheidsonderzoek.

Onder de inzenders worden een aantal kokers tennisballen verloot.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via
webmaster@tcdeweide.nl

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

 

Herinnering enquête T.C. de Weide

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren