Besluiten n.a.v. ALV 2020

09-02-2020

Terugkoppeling Algemene Ledenvergadering 2020

 

 

Op 27 januari jl. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering wederom plaats in ons clubhuis. Er was een mooie opkomst van 40 leden waardoor de vergadering besluiten kon nemen over de vereniging.

Tijdens de vergadering lichtte voorzitter Vincent Martijn de ontwikkelingen van het afgelopen jaar toe en lichtte penningmeester Roeland Abrahams het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 toe. Op advies van de kascommissie hebben de leden decharge verleend aan het bestuur over het financiële jaar 2019.

 

Tijdens de vergadering zijn de volgende besluiten genomen:

  • Voor 2020 hebben de leden ingestemd met een contributieverhoging met ingang van 1 januari 2020. Deze contributieverhoging is nodig vanwege de stijgende kosten en om geld te kunnen reserveren voor de komende tennisbaanvervanging. De all-in-one tarieven voor de jeugd wijzigen niet.
  •  

 

2019

2020

Contributie (per jaar)

 

 

Senior

€       197,50

 €      202,50

Junior

€       130,00

 €      133,50

Aspirant

€         35,00

 €        36,00

Niet-spelend lid

€         20,00

 €        20,50

 

 

  • De sluitingstijden van het clubgebouw op de zaterdag en zondag worden verplaatst van 23.00 uur naar 19.00 uur, mits er een activiteit plaatsvindt, omdat er op zaterdag en zondagavond na 19.00 uur niet getennist wordt. Dit betekent dat de sleuteldienst het clubgebouw om 19.00 uur kan afsluiten.
  • De leden zijn akkoord gegaan met een investering in LED-verlichting voor de tennisbanen. Deze investering verdient zich terug binnen 4 jaar vanwege lagere energielasten.
  • De leden hebben ingestemd met een voorgenomen besluit voor een jaarlijkse accommodatiebijdrage gedurende 4 jaren na de realisatie van de tennisbaanvervanging. De hoogte van de accommodatiebijdrage zal nog door het bestuur worden uitgewerkt en op een later moment in stemming worden gebracht.

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren