Buitengewone Algemene Leden Vergadering

maandag 19-10-2020

Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering T.C. De Weide


 

Hierbij nodigen we je uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 19 oktober 2020. Alle leden die op 1 januari 2020 17 jaar of ouder zijn, zijn stemgerechtigd. Het Bestuur stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bijwonen.


Deze Bijzondere ALV wordt ingelast om de toekomstbestendigheid van ons tennispark te bespreken. De ambitie voor een toekomstbestendig tennispark sinds de ALV 2017 al enkele malen besproken als onderdeel van het beleidsplan 2017-2022. In 2018 hebben we als onderdeel van het plan 2 padelbanen gerealiseerd. Voor de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig tennispark is financiering nodig. Het Bestuur wil graag de volgende zaken aan jullie voorleggen:

  • Instemming voor de investering voor vervanging 7 tennisbanen en de investering in één padelbaan


 

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2020

 

Wanneer: 19 oktober 2020

Plaats: Nader te bepalen i.v.m. Coronamaatregelen

Aanvang: 20.00 uur

 

  1. Opening door Vincent Martijn, voorzitter

  2. Toelichting investering voor de vervanging 7 tennisbanen

  3. Toelichting investering in extra padelbaan

  4. Uitleg financiële situatie T.C. De Weide in relatie tot toekomstbestendig tennispark

  5. Stemming


 

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren