Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2019    

   

Aan de leden,

 

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub de Weide.

Deze zal worden gehouden op maandag 28 januari 2019 in het clubhuis.

Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering  bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist wordt).

De concept-notulen van de ALV 29 januari 2018 zijn op de website in te zien. De ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische en Facilitaire Zaken evenals de financiële stukken (exploitatie 2018 en begroting 2019) worden gepubliceerd op de website.

Daarnaast willen we u graag vragen voor hulp bij de barbezetting bij tennisevents op de club. We zullen bij de ALV een inschrijfformulier neerleggen, waarbij u uw hulp kunt aangeven.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

 

28 januari 2019

Plaats: Clubhuis TC de Weide

Aanvang: 20.00 uur

      1.           Opening door Vincent Martijn, voorzitter

  1. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 29 januari 2018
  2. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
  3. Toelichting voorzitter op Beleidsplan 2017-2022
  4. Samenstelling Bestuur

Statutair aftredend en herkiesbaar:

Vincent Martijn - voorzitter

Jack Schaart – vice voorzitter en bestuurslid technische zaken

Mark Kleine – bestuurslid facilitaire zaken

 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:

Jan Heetebrij - penningmeester

 

Openstaande vacature:

Penningmeester

 

Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn

  1. Presentatie door Vrienden van TC de Weide

                   PAUZE

  1. Financieel Jaarverslag 2018: toelichting penningmeester
  2. Verslag Kascommissie (Niek Pothof en Manon Regnerie)
  3. Benoeming kascommissie ALV 2020
  4. Begroting 2019
  5. Rondvraag

               

              Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk  5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.

    

    

Marijke Baggelaar

Secretaris

 

Concept-notulen van de ALV 29 januari 2018

 

Ledenoverzicht 01-01-2019

 

Ledenverloopoverzicht 2016-2019

 

Technische sportzaken 2018

 

Facilitaire Zaken 2018 (volgt)

 

W&V rekening 2018

 

Begroting 2019 

 

Balans 2018

 

Sponsor van de maand januari

Sponsor: Drentse Vleeswaren Geesbrug
Contactpersonen: Ruud Mersman

 

Vanaf mei 2018 zal T.C. de Weide een maandelijks item presenteren genaamd “Sponsor van de Maand”. Hierin zullen we onze sponsors ruimte bieden om zichzelf te presenteren. De Sponsors van de Maand januari 2019 is Drentse Vleeswaren Geesbrug uit Geesbrug.

 

Kan je iets meer vertellen over het bedrijf?
Ruud is in 1993 te Apeldoorn begonnen met het uitventen van Drentse Droge Worsten, eerst huis aan huis en binnen 1 jaar verkocht hij droge worsten aan keurslagers, horeca en benzineshops. De verkoop van droge worsten ging erg goed en omdat Ruud het mooie Drenthe begon te missen kocht hij in 1998 (1600 m2) grond op het industrieterrein in Geesbrug. Hier kwam een huis en een bedrijfshal en vervolgens werd het assortiment uitgebreid met gegrilde gehaktballen. In 1999 ging de leverancier failliet en begon hij noodgedwongen zelf met het produceren van de producten, wat een groot succes bleek. Met het produceren van droge worsten is Ruud ongeveer 4 jaar geleden begonnen. En die droge worsten vallen dan ook bij veel mensen goed in de smaak.

 

Hoe lang bestaat het bedrijf?
In 1993 begon Ruud dus met het verkopen van Drentse worsten en sinds deze datum is Ruud eigen ondernemer met de zaak Drentse Vleeswaren Geesbrug.

 

Hoeveel mensen werken er?
Tijdens piekperiodes, waar de productie omhooggaat, zijn er enkele oproepkrachten beschikbaar. Over het algemeen heeft Ruud 3 tot 5 medewerkers in dienst voor de productie en een vaste bezorger.

 

Waar zijn jullie gevestigd en wanneer kan men bij jullie terecht?
Drentse Vleeswaren Geesbrug is gevestigd aan de Energieweg 12 in Geesbrug. Ze zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30u tot 17:30u. Buiten kantooruren kan je altijd contact opnemen via de website: https://www.drentsevleeswaren.nl/contact

 

Waarom zijn jullie sponsor geworden?
Ruud is zelf actief spelend lid van T.C. de Weide en is destijds gevraagd door de Sponsorcommissie. Als sponsor merkt hij ook wel dat hij er af en toe wat klanten uit haalt en zo is er een prima wisselwerking.

 

Hoe lang zijn jullie al sponsor van de tennisclub?
Ruud weet het niet precies, maar volgens hem al iets van 3 tot 4 jaar. Daarnaast is Ruud ook sponsor geworden met Import Mersman, waar je online hout kan kopen. Kijk voor meer informatie op: https://importmersman.nl/

 

Wat is de exacte binding met de tennisclub?
Zoals reeds aangegeven is Ruud een zeer actief lid. Hij speelt zeker 3 keer per week tennis. Dit doet hij onder andere met een vast groepje en daarnaast speelt hij ook mee in de dubbel wintercompetitie. Daarnaast zijn de beide dochters van Ruud ook lid van T.C. de Weide.

 

In welke drie kernwoorden kan je de tennisclub omschrijven?
1. Goed georganiseerd (goed bestuur);
2. Gezellige club;
3. Voor een sportclub zijn de consumpties te duur.

 

Wat zouden jullie nog onder de aandacht willen brengen?
Speciaal voor dit interview is er de volgende actie: bestel 4 gefermenteerde gehaktballen in de maand januari. Normale prijs is 6,95 Euro en nu als actie 6,- Euro. Bovendien voor elk verkocht pakje ontvangt de vereniging 2,- euro.
In de kantine liggen bestelkaartjes om te bestellen. De uitlevering vind in februari plaats.

 

Daarnaast heeft Ruud nog nieuws dat ze bezig zijn met de volgende producten:
• Vegetarische gehaktbal;
• Gehaktbal van tweederde groente;
• Glutenvrije gehaktbal.

 

Contactgegevens Drentse Vleeswaren Geesbrug
Adres: Energiestraat 12, Geesbrug
Telefoonnummer: 0524-291641
Website: https://www.drentsevleeswaren.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/Drentse-Vleeswaren-Geesbrug-322440067851417/

 

     

Zoeken

Contactgegevens

T.C. De Weide

Zuidwoldigerweg 17

7908 AC Hoogeveen

T: 0528 - 230 276

E: info@tcdeweide.nl

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren