Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

 

Aan de leden,

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub de Weide aan.

Deze zal worden gehouden op maandag 30 januari 2017 a.s. in het clubhuis.

Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering  bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist wordt).

 

De concept-notulen van de ALV 25 januari  2016  heeft u reeds februari  2016 ontvangen / zijn op de website in te zien. De ledenoverzichten van de ledenadministrateur,  jaarverslagen Technische en Facilitaire Zaken,  het concept-Beleidsplan Tc de Weide 2017-2022 evenals de financiële stukken (exploitatie 2016 en begroting 2017)  worden gepubliceerd op de website.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017

30 januari 2017

Plaats: Clubhuis Tc de Weide

Aanvang: 20.00 uur

  1.  Opening door Vincent Martijn, voorzitter
  2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 25-1-2016
  3. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
  4. Toelichting voorzitter op concept-Beleidsplan 2017-2022
  5. Samenstelling Bestuur

 

Statutair aftredend en herkiesbaar (vooralsnog voor 1 jaar)  Jan Heetebrij - penningmeester.

Statutair  aftredend en niet herkiesbaar: Maarten van der Aart - secretaris.

Het bestuur draagt Marijke Baggelaar voor als secretaris.

Het  bestuur draagt André Nieuwhof voor als bestuurslid PR & Actviteiten en Edgar Muller als bestuurslid Jeugdzaken. Daarmee bestaat het bestuur weer uit het statutair vastgelegde minimum van 7 bestuursleden.

Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn

 

6.                    Presentatie door Vrienden van Tc de Weide

 

                               PAUZE

 

7.                    Financieel Jaarverslag 2016: toelichting penningmeester

8.                    Verslag Kascommissie (Ben Hartman en Bert Luchies)

9.                    Benoeming kascommissie ALV 2018

10.                  Begroting 2017

11.                  Rondvraag

                        

                       Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

 

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk  5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.

             

Maarten van der Aart

Secretaris 

 

WINTERDUBBELCOMPETITIE

Dinsdag 15 november is de Winterdubbelcompetitie begonnen. Alle wedstrijden zijn ingedeeld op dinsdag of donderdagavond voor zowel de HD, DD en GD. Zie voor de indeling https://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=E3DA8D5E-981B-4D43-B351-0A25B45186BD Veel tennisplezier.

 

FLEXTRA OPEN 2017

 

 

T.C. de Weide (Hoogeveen)

Beste leden,

 

Op de 20e verjaardag van T.C. de Weide, 15 juni 2016, is de nieuwe website van T.C. de Weide online. De website is zeker de moeite waard en daarom nodig ik iedereen dan ook uit om de nieuwe website te bekijken en de mogelijkheden te ontdekken.
 
Alles over T.C. de Weide is hier nu op overzichtelijke wijze zichtbaar. Met jullie bijdrage zal de site zich blijven ontwikkelen. Naast de nieuwe website is er kort geleden ook een nieuwe facebookpagina gelanceerd. Je kunt nu met een facebookaccount ook inchecken bij T.C. de Weide. Dankzij de inzet van Marloes Schaart, Susan Koele, Jeroen Ensink en ondergetekende is deze website van de grond gekomen i.s.m. Plus Automatisering uit Zuidwolde.
 
We streven er naar om een zo compleet mogelijk overzicht van alle informatie van en over T.C. de Weide te plaatsen. Mis je wat of is er informatie incompleet laat het ons dan weten.
 
Met sportieve groet,
André Nieuwhof
Webmaster T.C. de Weide
webmaster@tcdeweide.nl

 

 

 

 

Contactgegevens

TC De Weide

Zuidwoldigerweg 17

7908 AC Hoogeveen

T: 0528 - 230 276

F: 0528 - 261 244

E: info@tcdeweide.nl

Volg ons

SponsorenMeer sponsoren