Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

 

Aan de leden,

 

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub de Weide.

Deze zal worden gehouden op maandag 29 januari 2018 in het clubhuis.

Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering  bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist wordt).

 

De concept-notulen van de ALV 30 januari 2017 en van de buitengewone ALV op 13 december 2017 heeft u reeds ontvangen en zijn tevens op de website in te zien. De ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische en Facilitaire Zaken evenals de financiële stukken (exploitatie 2017 en begroting 2018) worden gepubliceerd op de website. Deze stukken vindt u hier

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

29 januari 2018

Plaats: Clubhuis TC de Weide

Aanvang: 20.00 uur

 

1. Opening door Vincent Martijn, voorzitter

      2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 30 januari 2017

      3. Concept-notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 13 december 2017

      4. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag

      5. Samenstelling Bestuur

 

Statutair aftredend en herkiesbaar (vooralsnog voor 1 jaar)  Jan Heetebrij - penningmeester.

Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn

 

       6. Stand van zaken Padel

       7. Presentatie door Vrienden van TC de Weide

 

                               PAUZE

 

      8. Financieel Jaarverslag 2017: toelichting penningmeester

      9. Verslag Kascommissie (Bert Luchies en Niek Pothof)

    10. Benoeming kascommissie ALV 2019

    11. Begroting 2018

    12. Rondvraag

                        

                       Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

 

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk  5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.

       

       

Marijke Baggelaar

Secretaris 

 

Zoeken

Contactgegevens

T.C. De Weide

Zuidwoldigerweg 17

7908 AC Hoogeveen

T: 0528 - 230 276

E: info@tcdeweide.nl

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren